سافت اپنینگ مجتمع تجاری-اداری حیات

مجتمع تجاری- اداری حیات در قالب افتتاحیه اولیه به بهره برداری رسید تا ضمن آماده سازی بخش های اداری و تجاری به رفع موانع خدمت رسانی به مشتریان پرداخته و در آبان ماه به طور رسمی افتتاح گردد.
در این مراسم که با حضور مدیران ارشد مجموعه، مدیران برندها و میهمانان برگزار شد؛ ضمن تقدیم گلدان های گل ارکیده به فروشگاه ها از طرف مالک مجموعه و عرض خیر مقدم به مدیران برندها، از فروشگاه ها بازدید به عمل آمد.
در پایان نیز از مهمانان پذیرایی شد.

زنبیل خرید